SAVIHORN er udstyret med magneter og et 5 meter langt kabel
med 7-polet stik.


Dette stik passer ind i strømforsyningen på traktorens bagside.

SAVIHORN er udstyret med magneter og et 5 meter langt kabel
med 7-polet stik.
Dette stik passer ind i strømforsyningen på traktorens bagside.
Placer eller klister SAVIHORN på maskinen eller traktoren med
hornet i retning af de afgrøder, der skal klippes eller bearbejdes.
Placer enheden, så føreren ikke lider overlast af den.
Du skal sikre, at kablet hænger forsvarligt og ikke kan blive
viklet ind i noget. Sørg også for, at maskinen ikke kan forårsage
kabelbrud.
Så snart du begynder at arbejde, skal du tænde for din belysning.

Når SAVIHORN ikke længere behøver at være i drift, sluk for
belysningen og pak SAVIHORN væk.

På denne måde reducerer du chancen for, at dyr vil dø under
klipning, gødning, eller at de vil blive viklet ind i ballen, for
eksempel under ballepresning.

Dette reducerer risikoen for botulisme.

Brug hørebeskyttelse!
Støjniveau op til 125 dB